EGE KESKİN

E-mail: e.keskin@wisegloballegal.com

ÖZGEÇMİŞ  
                                                
Lisans Eğitimi
İzmir Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Hukuk Fakültesi 2015
 İzmir Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019
Katılım Belgeleri
Hukukta Kariyer Günü Etkinliği 2016 İzmir
ELSA İzmir Olarak 44 Ülkede Eş Zamanlı Olarak Düzenlenen Ve Eğitime Ulaşma Hakkını Konu Alan ELSA DAY

Sertifikalar
10 Adet Farklı Konularla İlgili Eğitim Sertifikalar
 
Paneller ve Kongreler
III. Anlaşmazlık yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı kongresi 78 Aralık 2019 İzmir
Yaşar Üniversitesin' de  ELSA İZMİR Olarak Düzenlediğimiz “Ceza Muhakemesinde Güncel Sorunlar” Konulu Panel 14 Mart 2019

Yarışmalar
İstanbul Tahkim Kurulu' nun (İSTAC) düzenlemiş olduğu ''Geleceğin Tahkim Avukatları Yarışması''  2018
Konu: Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Deneyim
OLGAR'LAR A.Ş - Satış Yöneticiliği (Yaz sezonu) 2014-2019
The European Law Students’ Association (ELSA) - Akademik Direktörlük
Staj Eğitimi 2019-2020